29 lutego 2024

KNAF

prawdziwa energia

Sąsiedzki szacunek

Ciesząc się przydomowym ogródkiem musimy pamiętać, że nie możemy zakłócać spokoju i możliwości korzystania z działek naszych sąsiadów.

Spoczywa na nas obowiązek nieingerowania w sferę uprawnień właściciela ogródka, który graniczy z naszą nieruchomością.

Zgodnie z prawem sąsiedzkim powinniśmy rozporządzać swoim ogrodem w sposób jak najmniej uciążliwy dla właścicieli gruntów sąsiednich.

Drzewa i krzewy powinny być tak umiejscowione, aby jesienią liście, gałęzie w nadmiernej ilości nie spadały na nieruchomość sąsiednią, a latem czy wiosną, owoce znalazły się na naszym stole, a nie u sąsiada w koszyku, który cieszy się na pyszny dżem wiśniowy.

O ogrodzenia czy żywopłoty, które znajdują się na granicy ogródków powinni dbać i utrzymywać w należytym stanie, w takiej samej mierze właściciele sąsiadujących gruntów.

Każdy z uprawnionych może wejść na nieruchomość sąsiednią w celu zebrania swoich pożytków jakimi są owoce czy kwiaty, które stanowią jego własność.

Zobowiązany jest jednak do naprawienia szkody, która może powstać z chwilą przekroczenia granicy gruntu sąsiedniego.