21 września 2023

KNAF

prawdziwa energia

Ochrona rodziny i dzieci

Czasami wydaje się nam, że wszystko wiemy na temat funkcjonowania rodziny, potrzeb dzieci, czy relacji międzyludzkich.

Te sprawy wydają się kwestią intymności i indywidualizmu – szczególnie w dobie Internetu.

Niestety, taka postawa wobec edukacji do życia w rodzinie, jest często tragiczna w skutkach.

W naszej ofercie znajdziesz druk etykiet samoprzylepnych oraz naklejek

Świadomość społeczna jest niska, młodzi rodzice nie wiedzą, jak właściwie postępować z potomstwem, a to skutkuje ignorancją wobec potrzeb dzieci.

Istnieją jednak fundacje, które mają na celu ochronę życia rodzinnego i pogłębianie wiedzy psychologicznej, prawnej i pedagogicznej.

Związki obecnie zawierane, często szybko się rozpadają, a małżeństwa kończą się rozwodem. Często jest to długotrwały proces – trudno czasem określić dokładnie ile trwa rozwód.

W tej sytuacji najbardziej cierpią niewinne dzieci.

Fundacje prorodzinne mają na celu podnoszenie świadomości społecznej, wsparcie małżeństw, zapobieganie kryzysom rodzinnym i patologiom oraz walka o prawa dzieci.

Prace fundacji polegają na bezpośredniej pomocy, organizowaniu akcji edukacyjnych, wspieraniu osób pokrzywdzonych i samotnych.