25 września 2022

KNAF

prawdziwa energia

Kuchnia koszerna

teksturowane białko sojowe

Świeża, zdrowa i czysta, to są podstawowe synonimy kuchni koszernej, która tak naprawdę przeciętnemu człowiekowi kojarzy się tylko i wyłącznie z kuchnią żydowską.

Trzeba tutaj nadmienić, że koszerną może stać się potrawa z każdej kuchni, która zostanie przygotowana w zgodzie z zasadami koszerności.

Używanie produktów pozyskanych tylko i wyłącznie z dozwolonych zwierząt, zwierząt hodowlanych, parzystokopytnych i przeżuwających, zabijanych w sposób humanitarny, absolutny zakaz łączenia mięsa oraz mleka, a także zakaz spożywania pokarmów zawierających krew, to podstawowe zasady koszerności dań.

Koszerność to przede wszystkim podział na produkty czyste, dozwolone, czyli koszerne i takie, których nie można używać, gdyż należą do grupy nieczystych, niekoszernych.

Lista produktów, które stanowić mogą podstawę dań przygotowywanych w zgodzie z zasadami tejże kuchni, dostępna jest także w naszym kraju.

Specjalny nad nią nadzór sprawuje Naczelny Rabin Polski, który decyduje o dopuszczeniu ich do spożycia.