29 lutego 2024

KNAF

prawdziwa energia

Charytatywność a rozwój przedsiębiorczości

Nie każdy ma dogodny start w karierę.

Wiele osób posiada ograniczone możliwości, np.

przez wzgląd na sytuację materialną, zdrowotną lub społeczną.

Media wciąż nagłaśniają sprawy dotyczące dyskryminacji rasowej, przez niepełnosprawność, czy ze względu na płeć.

Bardzo często z problemami związanymi z pracą, borykają się mieszkańcy wsi, zubożałych miast oraz mniejszych miejscowości.

Na szczęście istnieją fundacje charytatywne, których misją jest wsparcie osób wykluczanych, które mają problemy ze znalezieniem pracy lub z samodzielnym funkcjonowaniu.

Fundacje charytatywne, których celem jest dbałość o dobro społeczne, organizują szeregi szkoleń, spotkań z ekspertami, wykładów i zapewniają wsparcie finansowe.

W ten sposób ofiarowuje się potrzebującym nie rybę, ale wędkę.

Specjaliści dają narzędzia i przygotowują do samodzielnej działalności oraz nastawieni są na rozwój społeczeństw, które będą potrafiły dokonywać właściwych posunięć na ścieżce kariery.